„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


oglnr4oglnr2.pngogl5.pngogl6.png

ogl7.pngDSC 0326Wsie tematyczne województwo małopolskie

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 27-29 września 2019r. organizuje podróż studyjną do Ekomuzeów w woj. małopolskim, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia i ich funkcjonowania.

W trakcie trzech dni pobytu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ofertą kilku Ekomuzeów oraz zagród edukacyjnych, w tym min. z budowaniem oferty turystycznej w oparciu o lokalne zasoby, modelem tworzenia oferty tematycznej od wizji do produktu, praktykami dotyczącymi rozwoju aktywności społecznej na obszarach wiejskich w oparciu o partnerską współpracę organizacji pozarządowych, publicznych i przedsiębiorstw.

Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli grup odnowy wsi, z miejscowości, wcześniej nie uczestniczących w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Wydział Obszarów Wiejskich w ramach Odnowy Wsi.Sołectwo może reprezentować tylko 1 przedstawiciel.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, które spełniają w/w kryteria. Pozostałe zostaną wpisane na listę rezerwową i w miarę zwalniania się miejsc będą informowane o możliwości udziału w wyjeździe w zależności od terminu zgłoszenia się na wyjazd.

O ostatecznej liście uczestników decyduje Organizator.

Informacje dot. zakwalifikowania się lub wpisania na listę rezerwową – uczestnicy otrzymają wyłącznie drogą e-mailową.

Rezygnację z udziału w podróży można dokonać max na 5 dni przed datą wyjazdu.

Organizator zapewnia transport, noclegi, ubezpieczenie NW oraz wyżywienie w trakcie trwania podróży zgodnie z programem. Dojazd na miejsce zbiórki i powrót do miejsc zamieszkania- na koszt własny.

Koszty dodatkowego ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2019r. do godz. 15.00 pod nr faxu – na adres e-mail anna.malinowska@umwd.pl. następujących dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych - własnoręcznie podpisaną przez każdą osobę chętną do wzięcia udziału w wyjeździe.

3. Klauzulę informacyjną – własnoręcznie podpisaną przez każdą osobę chętną do wzięcia udziału w wyjeździe.

Nie przesłanie wraz formularzem zgłoszeniowym wymaganych załączników ( klauzuli informacyjnej i zgody na przetwarzanie danych) warunkuje nie ujęciem danej osoby na liście potencjalnych uczestników.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 71 -776 96 74

W załączeniu :

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych - własnoręcznie podpisaną przez każdą osobę chętną do wzięcia udziału w wyjeździe.

3. Klauzulę informacyjną – własnoręcznie podpisaną przez każdą osobę chętną do wzięcia udziału w wyjeździe.

4. Program podróży

Godziny Otwarcia

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15

Szukaj

Udogodnienia

Zapraszamy do grupy

znajdznasnafb

Statystyki

4380556
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
22257
70126
92383
4233342
255222
176537
4380556

Twoje IP: 34.236.38.146
2019-08-23 11:54

Stopka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.