Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu

 

Zestawienie Rzeczowo-Finansowe za Rok 2010

zestawienie rzeczowo-finansowe za rok 2010

Zestawienie Rzeczowo-Finansowe za Rok 2011

zestawienie rzeczowo-finansowe za rok 2011

 

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA

Email Drukuj PDF

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA…………………………………………………………………………

 

My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie................................................................................................................................, z siedzibą w ……………………………………………………………………, obecni na zebraniu w dniu...................... 2011 r., świadomi odpowiedzialności prawnej - oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach:

 

L.p

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Miejsce zamieszkania

(Ulica, nr domu, kod)

Nr Dowodu Osobistego

Nr Pesel

Własnoręczny podpis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: minimalna liczba członków założycieli – 15 osób

...

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD "Szlakiem Granitu"

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi