Strona główna

Pierwsze warsztaty strategiczne za nami!

Pierwsze warsztaty strategiczne za nami!

W dniu 13.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyły się pierwsze warsztaty strategiczne dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027. Uczestnicy dyskutowali nad oceną potencjału gminy, analizowali mocne i słabe strony, szanse i
zagrożenia oraz wskazywali potrzeby, które ich zdaniem mogłaby uwzględniać Strategia. Swoje opinie wyrazili również w przygotowanej ankiecie. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne włączenie się w proces budowy założeń naszej strategii!

13 września 2022
II Jarmark Granitowego Szlaku
Czytaj więcej
14 września 2022
Festyn Rodzinny w Klubie Seniora…
Czytaj więcej

Informacja: Serwis niniejszy wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies. Więcej na polityka prywatności.