Strona główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie LGD „Szlakiem Granitu” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.lgd-szlakiemgranitu.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2022 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 04.01.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez LGD.

Strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście, strona dostosowana jest również do urządzeń mobilnych. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Niedostępne elementy i treści

Strona  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać wszelkich starań, aby pliki PDF ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Niektóre informacje, takie jak np. wyniki z posiedzeń Rady LGD, które LGD zobowiązana jest publikować w formie skanów dokumentów nadal będą publikowane w takiej formie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biuro Stowarzyszenia  LGD „Szlakiem Granitu”

E-mail: biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl

Telefon: 661 238 869

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skróty klawiaturowe

Na naszej stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

Przeglądarka PDF

Ctrl + Alt + G – aktywuj pole numer strony

N lub J lub → – następna strona

P lub K lub ←  – poprzednia strona

Ctrl + + – powiększ

Ctrl + – – pomniejsz

Ctrl + 0 – skala automatyczna

– wybierz narzędzie zaznaczania tekstu

H – wybierz narzędzie rączka

Dostępność architektoniczna

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” mieści się na pierwszym piętrze w dwukondygnacyjnym budynku, częściowo przystosowanym do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest przy ul. Główna 68, 55-340 Udanin.

Przy budynku biura LGD znajduje się parking. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość zaparkowania przy wejściu głównym do budynku.

Ponadto podejście do budynku jest wybudowane w formie lekkiego nachyłu, wejście przystosowane jest dla wózków inwalidzkich. Toaleta, znajdująca się na parterze budynku, jest częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku biura nie ma zamontowanych informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Biuro Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu” nie zapewnia tłumacza polskiego języka migowego (PJM) oraz tłumacza alfabetu Braille´a dla osób niewidomych.

Ułatwienia

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika biura LGD. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami stopniowo planujemy kolejne usprawnienia.

Informacja: Serwis niniejszy wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies. Więcej na polityka prywatności.