LGD “Szlakiem Granitu"

Nasza historia rozpoczęła się w 2008 r., kiedy to decyzją 36 reprezentantów z 7 gmin (Kostomłoty i Udanin w powiecie średzkim oraz Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica i Żarów z powiatu świdnickiego), powołano do życia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. Od początku naszej działalności, staramy się realizować nasze działania w sposób profesjonalny i otwarty, zachowując jednocześnie swój społeczny charakter.

W ostatnich latach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  • przekazaliśmy ponad 12 milionów złotych na realizację ponad 100 projektów,
  • dofinansowaliśmy budowę lub modernizację 49 obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
  • wsparliśmy finansowo 10 zabytków,
  • z naszym wsparciem zostało uruchomionych 29 nowych firm oraz 2 inkubatory przetwórstwa lokalnego, zaś 14 przedsiębiorstw otrzymało środki na rozwój swojej działalności. Te działania pozwoliły na stworzenie 49 nowych miejsc pracy.
  • zrealizowaliśmy 3 projekty współpracy między Lokalnymi Grupami Działania, w tym 1 międzynarodowy, kolejny jest w trakcie realizacji i dotyczy budowy Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku. Na realizację tych działań pozyskaliśmy ponad 1 milion zł.

Nasza misja:

Tworzenie przestrzeni i przyjaznego środowiska do budowania Małej Ojczyzny, poprzez aktywowanie lokalnej społeczności do działań na rzecz poznawania, pielęgnowania i krzewienia bogatej kultury obszaru naszego partnerstwa.

Mała Ojczyzna to MY ! – przez działania kulturalne, biznesowe i edukacyjne oraz szeroką aktywność na rzecz lokalnej społeczności, budowanie świadomości i tożsamości regionalnej.

Organy Stowarzyszenia
Zarząd

1. Ulbin Krystian – Prezes Zarządu
2. Borysewicz Monika – Wiceprezes Zarządu
3. Chrebela Justyna – Członek Zarządu
4. Sikora Przemysław – Członek Zarządu
5. Kulig Edward – Członek Zarządu
6. Pichowicz Agnieszka – Członek Zarządu
7. Strózik Bartłomiej – Członek Zarządu
8. Flakowski Marek – Członek Zarządu

Rada

1. Malinowski Marcin – Przewodniczący Rady: sektor gospodarczy
2. Hałas Anna – Zastępca Przewodniczącego: sektor publiczny
3. Heller – Sypek Zofia – Sekretarz: sektor gospodarczy
4. Neczaj Roman – Członek Rady: sektor społeczny
5. Sara Zofia – Członek Rady: sektor gospodarczy
6. Szewczyk Daniel – Członek Rady: sektor społeczny
7. Stelmach Danuta – Członek Rady: sektor publiczny

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Muszyńska Marzena – Szwegler – Przewodnicząca
2. Gawron Teresa – Zastępca Przewodniczącej
3. Mazurek Violetta – Członek Komisji Rewizyjnej
4. Sara – Hryncyszyn Justyna – Członek Komisji Rewizyjnej
5. Ciołek Eugeniusz – Członek Komisji Rewizyjnej

Informacja: Serwis niniejszy wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies. Więcej na polityka prywatności.