Strona główna

Uwaga Beneficjenci

Uwaga Beneficjenci

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358),  mają Państwo możliwość złożenia do Zarządu Województwa Dolnośląskiego wniosku o zmianę umowy o przyznanie pomocy. Jednocześnie informujemy, że każda zmiana powinna być opiniowana przez organ decyzyjny LGD.

Poniżej zamieszczamy wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
  • z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Przekazane Państwu wzory aneksów aktualizują zapisy umów o przyznanie pomocy dotyczące wydłużenia terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. ostatecznego terminu składania wniosków o:

– wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

– płatność, w przypadku pozostałych operacji.

Niniejsze wzory aneksów mają zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Aneks_19.2_Inne_Własne

Aneks_19.2_premie

9 marca 2022
Nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządzania…
Czytaj więcej
16 marca 2022
Informacja 17-03-2022
Czytaj więcej

Informacja: Serwis niniejszy wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies. Więcej na polityka prywatności.