Strona główna

Młodzież zaangażowana w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Młodzież zaangażowana w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

W dniu 7 października2022 r. w szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym odbyły się pierwsze warsztaty strategiczne z młodzieżą dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania Prezes Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”
opowiedział dlaczego stanowisko młodzieży jest potrzebnym głosem w nowej strategii, a także przedstawił możliwości przyszłego angażowania się w rozwój obszaru LGD. Dzięki warsztatom mieliśmy możliwość zapoznania się z potrzebami jak i problemami z jakimi zmaga się współcześnie młodzież. Wszystkie opinie, uwagi i potrzeby zebrane od młodzieży zostaną przekazane do Zespołu Roboczego ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

26 września 2022
Punkt konsultacyjny ds. opracowania Lokalnej…
Czytaj więcej
11 października 2022
Warsztaty strategiczne – online
Czytaj więcej