Strona główna

Zakończyliśmy dwutygodniowy cykl konsultacji społecznych

Zakończyliśmy dwutygodniowy cykl konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” zakończyła cykl ogólnodostępnych konsultacji społecznych dotyczących opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju organizowanych w dniach 13-22 września 2022 r. na obszarze każdej z gmin członkowskich stowarzyszenia. Spotkania miały charakter warsztatowy w związku z tym umożliwiły określić problemy oraz oczekiwania gmin i ich mieszkańców. Konsultacje prowadzone przez Prezesa Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”- Krystiana Ulbina pozwoliły stwierdzić jakie potrzeby mają mieszkańcy danego obszaru, odkryć jego mocne i słabe strony oraz ustalić jaki potencjał drzemie w danej gminie co skutkować będzie stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Ponadto podczas spotkania omówione zostały główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzeniem się społeczeństwa, wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji
przedsięwzięć i projektów. Podsumowując ten dwutygodniowy okres spotkań można powiedzieć, iż projekty finansowane w ramach nowej strategii będą dobrze dopasowane do potrzeb obszaru LGD „Szlakiem Granitu” Dziękujemy za udział oraz zaangażowanie w spotkaniach mieszkańcom, przedsiębiorcom, sołtysom, przedstawicielom urzędów gmin i organizacji społecznych. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie zainteresowane osoby, które nie mogły pojawić się na spotkaniach mają możliwość wyrażenia swojej opinii oraz pomysły na operacje planowane do realizacji w ramach LSR osobiście w biurze LGD: ul. Główna 68, 55-340 Udanin.

Spotkania zostały zorganizowane w ramach realizacji Planu włączenia społeczności lokalnej
w proces przygotowania LSR.

20 września 2022
Zapraszamy na warsztaty strategiczne w gminie…
Czytaj więcej
26 września 2022
Punkt konsultacyjny ds. opracowania Lokalnej…
Czytaj więcej

Informacja: Serwis niniejszy wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies. Więcej na polityka prywatności.