Strona główna

Plan włączenia społeczności w proces przygotowania LSR 2023-2027

Plan włączenia społeczności w proces przygotowania LSR 2023-2027

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” jest dokumentem, który ma służyć przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia LSR  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” tj. gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów. Planuje się odbycie  po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów LSR, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów, oraz planowanych działań o których mowa w art. 32 ust.1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Spotkania będą ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. Spotkania odbywać będą się według harmonogramu określonego w planie włączenia społeczności.

Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego z terenu partnerstwa. Stowarzyszenie zwróci uwagę na to, aby w konsultacjach społecznych  na tym etapie brali udział, na równych zasadach i  zachowanych proporcjach, przedstawiciele wymienionych sektorów.

Do prac nad LSR zostaną wykorzystane opracowane wcześniej koncepcje Smart Villages. Metodą angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie określania celów i ustalania ich hierarchii będą badania ankietowe. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.

6 maja 2022
Złożyliśmy wniosek!
Czytaj więcej
14 lipca 2022
Warsztaty strategiczne z udziałem lokalnej…
Czytaj więcej

Informacja: Serwis niniejszy wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies. Więcej na polityka prywatności.