Strona główna

Złożyliśmy wniosek!

Złożyliśmy wniosek!

W dniu 28 kwietnia br. został złożony do Zarządu Województwa Dolnośląskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze”.

Przygotowaliśmy już plan włączenia społeczności, który zakłada opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2023-2027, w tym przeprowadzenie warsztatów strategicznych oraz konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenia „Szlakiem Granitu” tj. gmin:  Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Żarów (powiat świdnicki) oraz Kostomłoty, Udanin (powiat średzki). Spotkania odbywać będą się według harmonogramu określonego w planie włączenia społeczności. W konsultacjach społecznych wziąć udział mogą na równych zasadach i  zachowanych proporcjach przedstawiciele trzech sektorów tj. społecznego, publicznego oraz gospodarczego.

Ponadto mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w wytyczaniu kierunków rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”.

12 maja 2022
Plan włączenia społeczności w proces…
Czytaj więcej

Informacja: Serwis niniejszy wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies. Więcej na polityka prywatności.